เคมีภัณฑ์สำหรับ Cooling Tower, Boiler, ระบบกรองน้ำ Softener

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก       
 

อุปกรณ์และเครื่องกรองน้ำ

 เครื่องกรองน้ำ กรองสนิม กรองน้ำอ่อน กรองน้ำดื่ม  
    ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีและอื่นๆ

สารกรองต่างๆ

เรซิ่น, คาร์บอน, SAND&GRAVEL, แมงกานีส, แอน ตาไซท์, อื่นๆ


ระบบบำบัดน้ำเสีย


  สร้าง ออกแบบ  แก้ไข สร้าง และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ปรับสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการอื่น

• ล้างเครื่องกำเนิดไอน้ำ (BOILER),
  ระบบหล่อเย็น (COOLING TOWER) และคอนเดนเซอร์ 
• ตรวจเซ็นต์รับรองเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยวิศวกรผู้ชำนาญ     เฉพาะด้าน 
• ซ่อมแซมหม้อไอน้ำทุกขนาด ,ซ่อมแซมติดตั้งระบบไฟฟ้า,     ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบท่อประปาทุกประเภท 
• มีวิศวกร และทีมงานที่มีประสบการณ์ รองรับ ทุกแขนงสาขา

 

ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์โดยตรงต่อโรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, อาคาร,สำนักงานและอื่นๆ เช่น
• เทคนิคด้านประหยัดพลังงานโดย วิศวกรผู้ชำนาญการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอาคาร  และอื่น ๆ

• ประหยัดเชื้อเพลิง, ลดการสูญเสียความร้อนของระบบหม้อไอน้ำ
• ดูแลรักษาทางด้านความเย็น  เช่น  แอร์ , คูลลิ่งทาวเวอร์ , ชิลเลอร์ อย่างถูกวิธี
• ตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของหม้อไอน้ำ
• เอกสารประกอบการควบคุมและดูแลรักษากระบวนการกรองน้ำป้อนหม้อไอน้ำที่ถูกวิธี
• ตรวจสอบคุณสมบัติน้ำ ก่อนบำบัดเพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ 
• ตรวจสอบคุณภาพน้ำขั้นตอนการตกตะกอน
(CLARIFIERS  SYSTEM)

• ตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านระบบการกรองพร้อมคำแนะนำ
• ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในระบบหม้อไอน้ำ
• ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ภายในระบบคูลลิ่ง ทาวเวอร์

บริการพิเศษตรวจสอบคุณภาพน้ำ

-   PH (ค่าความเป็นกรด - ด่าง) 
-   ELECTRIC CONDUCTIVITY    
    (ค่าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า) 
-   TOTAL  SOLID (สารละลายที่เป็นของแข็งทั้งหมด) 
-   TOTAL  HARDNESS (ค่าความกระด้าง) 
-   TOTAL  IRON (ค่าเหล็ก) 
-   M.ALKALINITY (ค่าความเป็นด่างทั้งหมด) 
-   CHLORIDE  ION (ค่าคลอไรด์)

 

   
   
   
 
Online:  2
Visits:  2,020,042
Today:  379
PageView/Month:  4,929