เคมีภัณฑ์สำหรับ Cooling Tower, Chiller, ระบบกรองน้ำ Softener, RO, DI

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก       
 

ระบบกรองน้ำ

 SOFTENER, RO, DI, และระบกรองน้ำทุกชนิด

สารกรองต่างๆ

เรซิ่น, คาร์บอน, ทราย, แมงกานีส, แอนทราไซท์, อื่นๆ


ระบบบำบัดน้ำเสีย


  สร้าง ออกแบบ  แก้ไข สร้าง และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ปรับสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการอื่น

  ระบบหล่อเย็น (COOLING TOWER) และคอนเดนเซอร์ 

 

ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์โดยตรงต่อโรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, อาคาร,สำนักงานและอื่นๆ เช่น
• เทคนิคด้านประหยัดพลังงานโดย วิศวกรผู้ชำนาญการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอาคาร  และอื่น ๆ

• ประหยัดเชื้อเพลิง, ลดการสูญเสียความร้อนของระบบหม้อไอน้ำ
• ดูแลรักษาทางด้านความเย็น  เช่น  แอร์ , คูลลิ่งทาวเวอร์ , ชิลเลอร์ อย่างถูกวิธี
• ตรวจสอบคุณสมบัติน้ำ ก่อนบำบัดเพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ 
• ตรวจสอบคุณภาพน้ำขั้นตอนการตกตะกอน
(CLARIFIERS  SYSTEM)

• ตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านระบบการกรองพร้อมคำแนะนำ
• ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ภายในระบบคูลลิ่ง ทาวเวอร์

บริการพิเศษตรวจสอบคุณภาพน้ำ

-   PH (ค่าความเป็นกรด - ด่าง) 
-   ELECTRIC CONDUCTIVITY    
    (ค่าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า) 
-   TOTAL  SOLID (สารละลายที่เป็นของแข็งทั้งหมด) 
-   TOTAL  HARDNESS (ค่าความกระด้าง) 
-   TOTAL  IRON (ค่าเหล็ก) 
-   M.ALKALINITY (ค่าความเป็นด่างทั้งหมด) 
-   CHLORIDE  ION (ค่าคลอไรด์)

 

   
   
   
 
Online:  2
Visits:  2,268,280
Today:  32
PageView/Month:  25,351